Thép hình chữ C

  • Thép hình chữ C

  • Mác thép: df
  • Tiêu chuẩn: fsa
  • Xuất xứ: fsfaf
  • Quy cách: dsf